Struer Pensionist Svømmeklub

www.stpsk.dkReferat fra generalforsamlingen d. 25. marts 2014 

 

Formanden bød de fremmødte velkommen. Karsten Jensen blev valgt til dirigent.

Karsten konstaterede, at generalforsamlingen blev lovligt indkaldt, og gav ordet videre til Kirsten.

Formandens beretning:

Året er gået planmæssigt, selvom medlemstallet er svagt vigende. Der er for tiden ialt 71 medlemmer. Vi har besluttet at aflyse svømning i skolernes ferier. Det har betydet sparede udgifter til halleje og livredder på ca. 4 svømmedage. På baggrund af forslag fra et medlem, er der nu mulighed for at købe kaffe efter svømmetid. Det giver mulighed for en hyggesanak og for at "ordne" verdenssituationen inden- og udenfor svømmeverdenen. Af andre aktiviteter har der i år kun været biografbesøg, hvortil der var pæn tilslutning. Vi har modtaget Marie og Andreas Dahls mindelegat på Kr. 2000,-, som vi med tak har modtaget. Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af året. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Dirigenten ga nu ordet videre til Tove For aflæggelse af regnskab:

Tove udleverede det reviderederegnskab til de fremmødte. Der har været indtægter på ialt Kr. 38873,76 og udgifter på Kr. 30022,,65. Årets overskud er således på Kr. 8216,11. Foreningens formue er på Kr. 18615,09. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Der var ingen indkomne forslag.

Det blev vedtaget at fortsætte med uændret kontingent.

Til bestyrelsen valgtes Poul Kristensen istedet for Knud Nehm, som ikke ønskede genvalg.Alle suppleanter, revisor og revisorsuppleanter blev genvalgt.

Under eventuelt modtog Knud 2 flasker rødvin som tak for 8 år i bestyrelsen.

 

Struer den 26. marts 2014. Referent: Knud Nehm.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Foreningens bestyrelse:

 

Formand:

Kirsten Nørgaard Nielsen 

 

Kasserer:

Kirsten Bethe

Copyright ® 2003 CompanyName.com  

 

Struer Pensionist Svømmeklub

 WWW.stpsk.dk